Koken met DISC Insights

Koken met DISC is een combinatie van de theorie van DISC Insights in de praktijk, gericht op samenwerking door middel van koken. Je begint met een Koken met DISC Insightsinspirerende sessie, waarbij je zelf je eigen DISC profiel scoort, leert wat dat profiel betekent, en welke effecten dat sorteert op je teamleden. Je leert elkaar beter begrijpen en daardoor ook beter samen te werken.

Na een korte break volgt de groepsopdracht, en gaat men al improviserend aan de slag. Zonder recept, maar met professionele begeleiding. De DISC theorie wordt hierbij in praktijk gebracht!
Tijdens de kooksessie staan we regelmatig stil bij de wijze van samenwerken. Het krachtige van deze combinatie zit ‘m erin dat het geleerde direct in de praktijk word gebracht. Gesprekken worden anders, ogen geopend en de samenwerking wordt beter!

Prijzen Koken met DISC

Koken met DISC is vanaf 375 euro per persoon (minimaal 6, maximaal 10 personen), exclusief locatiekosten, drankjes en btw. Ga voor meer informatie, aanvraag of reservering snel naar de reserveringspagina

Wat is DISC?

Het DISC instrument is een psychometrische en hoog gevalideerde gedragstest gebaseerd op het werk van William Marston ‘The Emotions of Normal People’. DISC heeft een wetenschappelijke ontwikkelingsgeschiedenis van meer dan 90 jaar en is in de afgelopen 25 jaar door meer dan 60 miljoen mensen wereldwijd gedaan.

Wat is de kracht van DISC?

Het DISC model brengt voorkeursgedrag, sterke kanten en communicatie in kaart. Dit wordt gegroepeerd in vier hoofdstijlen namelijk D,I, S en C, als afgeleide van de archetypen van Jung. DISC bevordert open communicatie, helpt conflicten op te lossen en te verminderen, versterkt relaties en de samenwerking in teams,vergroot effectiviteit in de verschillende lagen van een organisatie en het is goed inzetbaar bij werving en selectie procedures. DISC kent vele toepassingsmogelijkheden.

De kracht van het DISC model zit ‘m in zijn eenvoud zonder af te doen aan de complexiteit van mensen. Het model geeft antwoord op allerlei vragen zoals:

 • Waarom hebben sommige mensen een enorme weerstand tegen veranderingen terwijl anderen het juist opzoeken?
 • Waarom nemen bepaalde mensen makkelijk leiding op zich en nemen anderen genoegen met het volgen van deze mensen?
 • Waarom zijn sommige mensen zo flexibel en hangen anderen aan procedures?

De antwoorden zijn te halen uit de uitslag van het assessment. De uitslag wordt weergegeven in drie grafieken die tot in detail veel nuttige informatie verschaffen. Eén grafiek geeft aan hoe iemand zichzelf ziet. Een tweede grafiek geeft aan hoe iemand reageert en handelt in stressvolle situaties. Een derde grafiek maakt inzichtelijk hoe iemand zich opstelt naar de buitenwereld toe.

Het DISC model verheldert en verklaart veel voor de meeste mensen en is veelzijdig in zijn toepassingen.

Wat meet DISC?

D – Hoe u omgaat met problemen en uitdagingen
I – Hoe u anderen beweegt en overhaalt tot uw standpunt
S – Hoe u omgaat met veranderingen in uw omgeving
C – Hoe u omgaat met regels, details en procedures

De 7 voordelen op een rijtje van DISC voor teams

 1. Als leden van een team hun eigen voorkeuren kennen en begrijpen, zullen ze doorgaans, beter met elkaar kunnen communiceren en productiever samenwerken.
 2. Met behulp van DISC kan de gedragsculturele eigenschappen van een team in kaart worden gebracht worden.
 3. Met behulp van DISC kan groepsgedrag verklaard worden. Irritaties en conflicten zijn doorgaans beter te begrijpen als je iets weet van iemands voor en/of afkeuren.
 4. Als DISC stijlen van de teamleden bekend zijn, kunnen taken makkelijker toegewezen worden aan teamleden die daar ook goed in zijn.
 5. Het gebruik van DISC kan teamleden het inzicht geven dat ook andere benaderingen en methodes tot een goede probleemoplossing kunnen leiden.
 6. De ervaring toont aan dat teams die qua DISC voorkeuren divers zijn samengesteld het over het algemeen beter doen dan teams die eenzijdig zijn samengesteld
 7. Een goed functionerend team waarin ieder werkt vanuit zijn of haar sterke kanten en waar vertrouwen in en begrip voor elkaar hoog is, is nagenoeg onbetaalbaar!

DISC stijlen om u heen

In het leven van alledag, kunt u de persoonlijkheidsstijlen in praktijk observeren. Als u nadenkt over uw collega’s, vrienden of gezinsleden, ontdekt u hoe de diverse persoonlijkheden voor uw ogen zichtbaar worden. De meeste mensen maken gebruik van twee gedrags- / communicatiestijlen. Hieronder beschrijven we een beknopte beschrijving van iedere stijl.

Kent u iemand die assertief is, direct is en de ‘bottomline’ wil?
Dit is de D-stijl. Deze mensen zijn daadkrachtig, direct en bezitten een sterke wil. De D staat voor Direct, Dynamisch en Daadkrachtig. Deze stijl:

 • stelt zich onafhankelijk op;
 • is heel besluitvaardig en voortvarend;
 • is gericht op resultaten en uitdagingen;
 • gaat confrontaties zeker niet uit de weg.

Heeft u collega’s die heel gemakkelijk communiceren en vriendelijk zijn tegen iedereen die ze tegenkomen?
Dit is de I-stijl. Deze mensen zijn optimistisch, vriendelijk en praatgraag. De I staat voor Interactief, Interesse in mensen en Invloedrijk. Deze stijl:

 • praat heel graag;
 • is enthousiast en optimistisch.;
 • kent veel mensen en maakt makkelijk contact;
 • staat graag in het middelpunt van de belangstelling.

Heeft u collega’s die goede luisteraars en fantastische teamspelers zijn?
Dit is de S-stijl. Deze mensen zijn stabiel, geduldig, loyaal en praktisch. De S staat voor Stabiel, Sociaal en Samen. Deze stijl:

 • zorgt graag dat ieder het naar zijn zin heeft;
 • maakt graag zaken af;
 • brengt harmonie en stabiliteit in het team;
 • werkt graag in teamverband.

Heeft u ooit samengewerkt met iemand die er van geniet om feiten en details te verzamelen en die grondig is in alle activiteiten?
Dit is de C stijl. Deze mensen zijn nauwkeurig, gevoelig en analytisch. De C staat voor Correct, Consciëntieus en Calculerend. Deze stijl:

 • is grondig en nauwgezet met details;
 • houdt zich graag aan de regels;
 • volgt de procedures of schrijft ze zelf;
 • is diplomatiek in de omgang en is een analytisch denker.

Ga voor meer informatie, aanvraag of reservering snel naar de reserveringspagina

Bekijk hier vrijblijvend de beschikbaarheid